Club

Mistrovství v jamkové hře 2015

Mistrovství NOVÉ AMERIKY na jamky 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 

1. Soutěžní kategorie: 

A – Muži HCP 0-54 - on-line pavouk

B – Ženy HCP 0-54 - on-line pavouk
C - Senioři 0 - 54 (pro muže od 55 let) - on-line pavouk

D - Mistroství v jamkové hře na Woodlandu (pro muže a ženy HCP 0 - 54)

Každý hráč se může přihlásit i do více kategorii.

2. Hřiště: 

obr

Nová Amerika, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště, kombinace hřišť BG + MH. V případě, že oba soupeři se domluví na kombinaci hřišť jiného, je toto povoleno. Pozor v případě  soutěžní kategorie D je povinnost odehrát všechny kola pouze na hřišti Woodland! Předepsané kolo má 18 jamek.
V případě, že se zápas nerozhodne, pokračuje se „náhlou smrtí“ až do rozhodnutí od jamky č.1. 

3. Přihlášky: 

Hráči se do soutěže musí přihlásit nejpozději do 30.6.2015 buď osobně na recepci klubu, tel. na čísle 499 694 241 nebo e-mailem na info@novagolf.cz

4. Poplatky: 

Startovné do každé soutěže jamkovky je 200,- Kč, hradí se při prvním zápase na recepci klubu Nová Amerika. 

5. Nasazení do pavouka a pravidla pro neodehraný zápas: 

Prvních 8 hráčů dle nejnižšího HCP v každé kategorii bude nasazeno, ostatní hráči budou nalosováni. Hráč s vyšším HCP v daném kole má za povinnost vyzvat hráče s nižším HCP a dohodnout se s ním na termínu utkání. Utkání se musí sehrát nejpozději do termínu stanoveného soutěžním výborem pro dané kolo, výsledkovou kartu hráči odevzdají na recepci klubu. V případě, kdy hráč s vyšším HCP kontaktuje soupeře a přesto nedojde k dohodě termínu, je určen termín pro hru poslední den kola 

v 10:00 na hřišti, případně následující volný TEETIME. (Posledním dnem kola bude vždy neděle). Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, prohrál a do dalšího kola postupuje jeho soupeř. Pokud hráč s vyšším HCP nevyzve hráče s nižším HCP, postupuje do dalšího kola hráč s nižším HCP. Když v tomto termínu nenastoupí ani jeden hráč, jsou ze soutěže vyloučeni. 

6. Informace o průběhu soutěže: 

Veškeré informace o průběhu soutěže, rozpis dvojic, termíny pro odehrání kol, průběžné výsledky apod. budou uveřejňovány na stránce www.novagolf.czv sekci Jamkovka.

Předpokládaný rozpis jednotlivých kol:

•    1.kolo......................... 01.07.2015 - 26.07.2015  

•    2.kolo......................... 13.07.2015 - 09.08.2015 

•    3.kolo......................... 03.08.2015 - 30.08.2015 

•    4.kolo......................... 31.08.2015 - 20.09.2015 

•    5.kolo......................... 21.09.2015 - 04.10.2015 

•    finále.......................... dle dohody finalistů (nejpozději do 18. 10. 2015)

 

7. Ředitel soutěže: 

Stephan Friedreich 

8. Rozhodčí: 

Petr Rada

9. Soutěžní výbor: 

Lucie Friedreichová, Kamil Pečenka

10. Kontaktní informace: 

Při zahájení kola odešle soutěžní výbor každé dvojici vzájemné kontaktní informace (e-mail a telefon). Hráči si mohou zjistit kontaktní informace také na recepci klubu. 

 

PROSÍME, ABY SE DO JAMKOVKY PŘIHLÁSILI POUZE TI Z VÁS, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE BUDOU MÍT ČAS ODEHRÁT JEDNOTLIVÁ KOLA V ŘÁDNÉM TERMÍNU. DĚKUJEME.