Členství 2016

 

 



Mistrovství NOVÉ AMERIKY na jamky 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE  1. Soutěžní kategorie:  A – Muži HCP 0-54 - on-line pavouk B – Ženy HCP 0-54 - on-line pavoukC - Senioři 0 - 54 (pro muže od 55 let) - on-line pavouk D - Mistroství v jamkové hře na Woodlandu (pro muže a ženy HCP 0 - 54) Každý hráč se může přihlásit i do více kategorii. 2. Hřiště:  Nová Amerika, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště, kombinace hřišť BG + MH. V případě, že oba soupeři se domluví na kombinaci hřišť jiného, je toto povoleno. Pozor v případě  soutěžní kategorie D je povinnost odehrát všechny kola pouze na hřišti Woodland! Předepsané kolo má 18 jamek. V případě, že se zápas nerozhodne, pokračuje se „náhlou smrtí“ až do rozhodnutí od jamky č.1.  3. Přihlášky:  Hráči se do soutěže musí přihlásit nejpozději do 30.6.2015 buď osobně na recepci klubu, tel. na čísle 499 694 241 nebo e-mailem na info@novagolf.cz.  4. Poplatky:  Startovné do každé soutěže jamkovky je 200,- Kč, hradí se při prvním zápase na recepci klubu Nová Amerika.  5. Nasazení do pavouka a pravidla pro neodehraný zápas:  Prvních 8 hráčů dle nejnižšího HCP v každé kategorii bude nasazeno, ostatní hráči budou nalosováni. Hráč s vyšším HCP v daném kole má za povinnost vyzvat hráče s nižším HCP a dohodnout se s ním na termínu utkání. Utkání se musí sehrát nejpozději do termínu stanoveného soutěžním výborem pro dané kolo, výsledkovou kartu hráči odevzdají na recepci klubu. V případě, kdy hráč s vyšším HCP kontaktuje soupeře a přesto nedojde k dohodě termínu, je určen termín pro hru poslední den kola  v 10:00 na hřišti, případně následující volný TEETIME. (Posledním dnem kola bude vždy neděle). Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, prohrál a do dalšího kola postupuje jeho soupeř. Pokud hráč s vyšším HCP nevyzve hráče s nižším HCP, postupuje do dalšího kola hráč s nižším HCP. Když v tomto termínu nenastoupí ani jeden hráč, jsou ze soutěže vyloučeni.  6. Informace o průběhu soutěže:  Veškeré informace o průběhu soutěže, rozpis dvojic, termíny pro odehrání kol, průběžné výsledky apod. budou uveřejňovány na stránce www.novagolf.czv sekci Jamkovka. Předpokládaný rozpis jednotlivých kol: •    1.kolo......................... 01.07.2015 - 26.07.2015   •    2.kolo......................... 13.07.2015 - 09.08.2015  •    3.kolo......................... 03.08.2015 - 30.08.2015  •    4.kolo......................... 31.08.2015 - 20.09.2015  •    5.kolo......................... 21.09.2015 - 04.10.2015  •    finále.......................... dle dohody finalistů (nejpozději do 18. 10. 2015)   7. Ředitel soutěže:  Stephan Friedreich  8. Rozhodčí:  Petr Rada 9. Soutěžní výbor:  Lucie Friedreichová, Kamil Pečenka 10. Kontaktní informace:  Při zahájení kola odešle soutěžní výbor každé dvojici vzájemné kontaktní informace (e-mail a telefon). Hráči si mohou zjistit kontaktní informace také na recepci klubu.    PROSÍME, ABY SE DO JAMKOVKY PŘIHLÁSILI POUZE TI Z VÁS, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE BUDOU MÍT ČAS ODEHRÁT JEDNOTLIVÁ KOLA V ŘÁDNÉM TERMÍNU. DĚKUJEME.   ... více

Nová Amerika Country Club (NAMCC) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2004.Cílem činnosti NAMCC je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, především se zaměřením na: rozvoj a propagaci golfového sportu jako prostředku aktivního odpočinku vytváření a zajišťování sportovní, společenské a klubové činnosti pro své členy podpora mládeže a její hry NAMCC byl první velký golfový klub v ČR, který zrušil vstupní poplatky do klubu a umožnil hrát golf široké veřejnosti. Díky široké nabídce golfového členství je klub oblíbený u všechy golfistů.Domovským hřištěm NAMCC je golfový resort Nová Amerika. ... více

Členstvím v Nová Amerika Country Clubu automaticky získáváte reciproční slevy na hru na následujících golfových hřištích: ... více

Lady Club Nová Amerika Golf Resort je dobrovolné sdružení členek golfového klubu Nová Amerika i členek jiných golfových klubů ve věku od 16 let založené 2. května 2010. Cílem je hra v příjemném kolektivu, v pohodě a dobré náladě. Členkou LCNAGR se může stát každá golfistka po zaplacení členského poplatku 150 Kč.   Společné hraní golfu: KAŽDÉ ÚTERÝ DOPOLEDNE - sraz na driving range 10:00 - 10:30 hod. Po domluvě společné hraní na hřišti dle výběru a dohodnutým typem soutěže.ODPOLEDNE - sraz ve 14:00 hod. na driving range - TRÉNINK - Pro zájemkyně bude od května dohodnutý kolektivní trénink á 200,-Kč/osoba/hodina vždy 2x za měsíc. Po tréninku společná hra na hřišti.TURNAJE - jednou za měsíc bude vyhlášen turnaj. Byla dohodnuta první sobota nebo neděle v měsíci dle volných termínů na hřišti.AKCE - kromě společného hraní a pořádání turnajů máme družební Dámský klub Albatros v Ústí nad Labem.   Kontakty Prezidentka: Mgr. Věra Jirešová, mobil: +420 603 870 445, e-mail: vera.agentura@tiscali.cz Tajemnice: Regina Bergmannová, mobil: +420 604 684 635, e-mail: regina.bergmannova@seznam.cz Managerka: Bc. Eva Kynčlová, mobil: +420 737 181 333, e-mail: eva.kynclova@hcvrchlabi.cz Managerka pro H.K.: Hana Maixnerová, mobil: +420 777 126 845, e-mail: maixnerovahana@centrum.cz ... více